מדיניות הפרטיות

מדיניות הגנת נתונים אישיים - להלן: מדיניות הפרטיות, הינה חלק מתנאי השימוש של האתר www.picanha.gr השייך לחברת PICANHA STEAK HOUSE E.E.
כל המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא את מדיניות הפרטיות על מנת לקבל מידע לגבי המדיניות והנהלים שפיתחנו כדי לשמור על המידע האישי שלך. השימוש במידע האישי ישמש בהתאם להוראות החוק החלות. מדיניות הפרטיות מכסה את הנתונים האישיים של משתמשים - מבקרים שנאספו בלעדית על ידי Picanha Meat & More, אך אינה מכסה את מערכת היחסים שלהם עם שירות כלשהו, ​​שאינו כפוף לבעלות ו/או לשליטה של ​​www.picanha.gr

פְּרָטִיוּת

הנתונים האישיים שלך יהיו נגישים רק על ידי Picanha Meat & More ועל ידי צדדים שלישיים, המעבדים את הנתונים האישיים כמעבדי נתונים, בהתבסס על הוראות Picanha Meat & More. כמו כן, ייתכן שלחבר המשתמש תהיה גישה לאתרי צד שלישי והמידע המשותף יהיה כפוף למדיניות הפרטיות שלו.
כל מבקר יכול לגלוש ב-www.picanha.gr מבלי לספק מידע אישי. יש צורך בנתונים אישיים רק אם המבקר מעוניין להיות חבר באתר על מנת שיוכל להשתמש בשירותיו. כל איסוף ועיבוד של נתונים אישיים יבוצעו בצורה לגיטימית וחוקית, בהתבסס על חוק 2472/1997 בנושא "הגנה על יחידים מעיבוד נתונים אישיים" ועל החלטות ותקנות הרשות להגנת מידע אישי. www.picanha.gr שומרת לעצמה את הזכות לאחסן את כתובת ה-IP של המבקר, ובמידת הצורך ליצור קשר עם כל האחראי במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר.


ניתן לראות ו/או לשנות את הנתונים האישיים המוצהרים על ידי המשתמש - המבקר בכל עת. וזאת, ללא תשלום מהמשתמש עצמו, באמצעות סיסמתו האישית או לפי בקשה לאתר www.picanha.gr. נתונים אלו נועדו אך ורק להבטיח את תפקודם השוטף של השירותים הניתנים ואת חוקיות העסקאות, וניתן להשתמש בהם על ידי כל צד שלישי רק בהתאם להוראות חוק 2472/97, בדבר ההגנה מפני אופי עיבוד נתונים אישיים. בכל מקרה שיידרש על פי החוקים החלים, הנתונים האישיים יימסרו לרשויות המוסמכות ולוועדות האתיקה ו/או Picanha Meat & More עשויה להידרש לחשוף את הנתונים האישיים, בהתאם ל: צו בית משפט, צו חיפוש, זימון, חוק או רגולציה. רק לעובדים מורשים יש גישה לנתונים אישיים, בכל פעם שהדבר ייחשב הכרחי.


כל משתמש - מבקר יכול בכל עת ליצור קשר עם www.picanha.gr על מנת לאשר את קיומו של חשבונו האישי, תיקונו ו/או מחיקתו וכן החרגתו מלקבל הודעות מידע אלקטרוניות. כל משתמש - מבקר אחראי לשימוש בחשבונו ועליו להודיע ​​מיידית ל-www.picanha.gr במקרה שצד שלישי יעשה שימוש בחשבונו ללא רשותו.